Status: Ongoing

Server time: 21.01.2022 03:58

Tender card #3594/2019/420
Stravné a nápojové poukážky

Information

ID of tender
3878
Name of content of tender
Stravné a nápojové poukážky
Tender ref. no.
3594/2019/420
EU journal ref. no.
2019/S 109-265560
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
6 550 825,00 EUR
Main CPV
55520000-1 - Catering services
Further CPV
30199770-8 - Luncheon vouchers
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

2.1. Stručný opis predmetu zákazky: Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce, ako aj pre poskytovanie nápojových poukážok na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov.
Zákazka je rozdelená na 2 časti:

Časť č. 1 – Stravné lístky a nápojové poukážky
Predpokladaný počet približne 1 496 300 ks stravných lístkov a 466 500 ks nápojových poukážok počas platnosti rámcovej dohody (24 mesiacov).

Časť č. 2 - Elektronické stravné karty (EKS)
Predpokladaný počet približne 500 ks elektronických stravných kariet počas platnosti rámcovej dohody (24 mesiacov).

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2019 10:00:00
Planned opening of bids
08.07.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 000000000

Documents

Stravné lístky a nápojové poukážky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 074 475,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
55520000-1 - Catering services
Further CPV
30199770-8 - Luncheon vouchers
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Elektronické stravné karty (ESK)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
476 350,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
55520000-1 - Catering services
Further CPV
30199770-8 - Luncheon vouchers
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement