Status: Completed

Server time: 06.06.2020 08:57

Tender card #5009/2019
Materská škola Veľké Bedzany-odstránenie vlhnutia stien

Information

ID of tender
3896
Name of content of tender
Materská škola Veľké Bedzany-odstránenie vlhnutia stien
Tender ref. no.
5009/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 055,13 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Materská škola-odstránenie vlhnutia stien:
- Búranie práce,
- Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia,
- Zdravotechnika - vnútorný vodovod,
- Zdravotechnika – zriaďovacie predmety,
- Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti,
- Úpravy povrchov, podlahy, zhotovenie obkladov, dlažby a krytiny z PVC
- Nátery a maľby.
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2019 11:00:00
Planned opening of bids
14.06.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents