Status: Ongoing

Server time: 09.06.2023 17:37

DPS card #2006/2023
Energie pre Univerzitu Komenského 2023 - 27

Information

ID of tender
39211
Name of content of tender
Energie pre Univerzitu Komenského 2023 - 27
Tender ref. no.
2006/2023
Public tender journal ref. no.
11955 - MUT
EU journal ref. no.
2023/S 056-165929
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
09123000-7 - Natural gas
66132000-4 - Commodity brokerage services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
17.04.2023 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Eva Sabová
eva.sabova@uniba.sk
+421 290109209
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Dodávka elektrickej energie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Dodávka zemného plynu

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract