Status: Completed

Server time: 05.07.2020 12:36

Tender card #ID 357
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia rozvodov ÚK a výmena vykurovacích telies v budove školského internátu

Information

ID of tender
3927
Name of content of tender
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia rozvodov ÚK a výmena vykurovacích telies v budove školského internátu
Tender ref. no.
ID 357
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
51 785,69 EUR
Main CPV
45214220-8 - Secondary school construction work
Further CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
45232141-2 - Heating works
45310000-3 - Electrical installation work
45331100-7 - Central-heating installation work
45400000-1 - Building completion work
34944000-6 - Points heating system
39715200-9 - Heating equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania bude rekonštrukcia systému ústredného kúrenia (ÚK) v objekte internátu, ktorý sa nachádza na Triede SNP č.53 v Banskej Bystrici. Rekonštrukcia ÚK bude pozostávať z výmeny všetkých vykurovacích telies, hydraulického vyregulovania, termostatizácie a úpravy rozvodov. Riešenie zdroja tepla a ostatného príslušenstva nie je súčasťou verejného obstarávania.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.06.2019 09:00:00

Promoter

Subject's name
Stredná športová škola
Address
Trieda SNP 54
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents