Status: Completed

Server time: 06.06.2020 09:25

Tender card #5158/2019
Dom kultúry - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Information

ID of tender
3928
Name of content of tender
Dom kultúry - rekonštrukcia sociálnych zariadení
Tender ref. no.
5158/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Estimated value
41 856,68 EUR
Main CPV
45212300-9 - Construction work for art and cultural buildings
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení Domu kultúry v Topoľčanoch pozostávajúca z:
demontáže zariaďovacích predmetov zdravotechniky; demontáže sadrokartónových podhľadov; odsekania obkladačiek; búrania zárubní, priečok, dlažieb a podkladov pod dlažbami; brúsenia betón. podláh; zhotovenia priečok; zhotovenia nivel. stierok; penetrovania; potiahnutia stien sklotextílnou mriežkou; dodania a montáže dverných krídiel a zárubní; zhotovenia omietok; dodania a montáže obkladov vnútorných stien; dodania a montáže kazetových podhľadov; dodania a montáže podláh z keramických dlaždíc; dopojenia vodovodu a kanalizácie; dodania a montáže zariaďovacích predmetov zdravotechniky; dokončovacích prác – maľby a nátery; elektromontáží.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 11:00:00
Planned opening of bids
19.06.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents

Dom kultúry - rekonštrukcia sociálnych zariadení - časť 1, WC ženy

Status
Completed
Predicted value not including VAT
23 685,66 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45212300-9 - Construction work for art and cultural buildings
Outcome of tender
One-off Contract

Dom kultúry - rekonštrukcia sociálnych zariadení - časť 2, WC muži

Status
Completed
Predicted value not including VAT
18 171,02 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45212300-9 - Construction work for art and cultural buildings
Outcome of tender
One-off Contract