Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 16:30

Tender card #39336
Odrobinkou pomoc v núdzi - PHZ pre účely ŽoNFP výzvy 64/PRV/2023

Information

ID of tender
39336
Name of content of tender
Odrobinkou pomoc v núdzi - PHZ pre účely ŽoNFP výzvy 64/PRV/2023
Tender ref. no.
39336
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Main CPV
42415110-2 - Forklift trucks / Parametre sú uvádzané v predmete zákazky
Further CPV
34136000-9 - Vans / Parametre sú uvádzané v predmete zákazky
39711200-1 - Food processors / Parametre sú uvádzané v predmete zákazky
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

V rámci Žiadosti o NFP z výzvy 64/PRV/2023 žiadame o investíciu na materiálno-technické vybavenie pre prácu s potravinami a to konkrétne manipulačnú techniku - vysokozdvižný vozík, 2ks lyofilizačného stroja a nákladný automobil - dodávku, pre zabezpečenie vhodnej distribúcie potravinovej pomoci.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.04.2023 00:00:00

Promoter

Subject's name
Odrobinka o.z.
Address
M.R.Štefánika 115
Úľany nad Žitavou
94103, Slovak republic
Process supervisor
Natália Burkušová
ozodrobinka@gmail.com
+421 918755315

Vysokozdvižný vozík

Status
Ongoing
Main CPV
42415110-2 - Forklift trucks / Bližšie špecifikácie Viď dokument k predmetu zákazky -

Dodávkový automobil

Status
Ongoing
Main CPV
34136000-9 - Vans

Prístroj na spracovanie potravín - lyofilizačný stroj 2ks

Status
Ongoing
Main CPV
39711200-1 - Food processors