Status: Cancelled

Server time: 20.03.2023 17:58

Tender card #39337
Traktorový príves pre prevoz balíkov

Information

ID of tender
39337
Name of content of tender
Traktorový príves pre prevoz balíkov
Tender ref. no.
39337
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na predmet zákazky: Traktorový príves pre prevoz balíkov - 1 ks pre projekt v rámci výzvy č. 65/PRV/2022.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v prílohe č. 1 Výzvy: Cenová ponuka – technická špecifikácia.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
AGROFARMA JM, s.r.o.
Address
Rejdová 4
Rejdová
04926, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Nikola Bérešová
ber.espertosro@gmail.com
+421 918965414

Documents