Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 17:23

Tender card #39347
Stroje a zariadenia pre chov HD

Information

ID of tender
39347
Name of content of tender
Stroje a zariadenia pre chov HD
Tender ref. no.
39347
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je strojov a zariadení pre chov HD. Zákazka pozostáva z nasledovných častí, konkrétne:
• Napájačka pre HD
• Coral systém: Manipulačná ohrada – Zostava, Fixačná klietka – 1ks
• Kŕmidlo pre HD – 3ks
• GPS obojky – 30ks
Podrobný opis zákazky a požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre sú uvedené v Prílohe č. 1 - PHZ špecifikácia predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Pro BioSpace, s.r.o.
Address
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš
03101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ivan Kňava
ivan.knava@tfs.sk
+421 944280991

Documents