Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 00:39

Tender card #03/2023/PJ_BaNM
Protihluková stena ZŠ Odborárska

Information

ID of tender
39348
Name of content of tender
Protihluková stena ZŠ Odborárska
Tender ref. no.
03/2023/PJ_BaNM
Public tender journal ref. no.
12463 - MSP Vestník č. 63/2023 - 27.03.2023
EU journal ref. no.
2023/S 060-175586
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
397 656,13 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je odstránenie existujúceho oplotenia okolo základnej školy v dĺžke 120,5 m pozostávajúceho z
oceľového rámového plotu a betónového plotového múriku. Na jeho mieste bude vybudovaná protihluková stena (ďalej
ako PHS).
Stena pozostáva zo:
spodnej stavby stĺpy oceľovej konštrukcie na vŕtaných železobetónových pilótach s hĺbkou cca 3,5m
vrchnej stavby osadené hliníkové protihlukové elementy podľa špecifikácie v PD povrchových úprav.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2023 12:00:00
Planned opening of bids
04.05.2023 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Address
Junácka 3216/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83291, Slovak republic
Process supervisor
Peter Jombík
peter.jombik@banm.sk
+421 249253250

Documents