Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 06:14

Tender card #05/2023/PJ_BaNM
Vybavenie kuchyne ZŠ Cádrova

Information

ID of tender
39349
Name of content of tender
Vybavenie kuchyne ZŠ Cádrova
Tender ref. no.
05/2023/PJ_BaNM
Public tender journal ref. no.
12451 - MST Vestník č. 63/2023 - 27.03.2023
EU journal ref. no.
2023/S 060-176933
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
189 763,54 EUR
Main CPV
39312000-2 - Food-preparation equipment
Further CPV
39312200-4 - Canteen equipment
39314000-6 - Industrial kitchen equipment
39221000-7 - Kitchen equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybavenie kuchyne Základnej školy s materskou školou Cádrova Bratislava a záväzok dodávateľa dodať špecifikované tovary spôsobom, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.04.2023 12:00:00
Planned opening of bids
28.04.2023 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Address
Junácka 3216/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83291, Slovak republic
Process supervisor
Peter Jombík
peter.jombik@banm.sk
+421 249253250

Documents