Status: Cancelled

Server time: 03.12.2023 21:03

Tender card #39350
Strojové vybavenie -štiepkovač a peňová fréza

Information

ID of tender
39350
Name of content of tender
Strojové vybavenie -štiepkovač a peňová fréza
Tender ref. no.
39350
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia – štiepkovača a peňovej frézy pre projekt: „Investície do strojového vybavenia pestovania čučoriedok spoločnosti Kvety Tatry- Slovensko, s.r.o. v zmysle podrobného vymedzenia predmetu obstarávania, vrátane požadovaných parametrov, ktoré tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Opis predmetu zákazky je podrobne vymedzený v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2023 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.
Address
Námestie Sv. Egídia 3003/96
Poprad
058 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jakub Kantor
jakub.kantor@kvetytatry.sk
+421 905724149

Documents