Status: Cancelled

Server time: 30.11.2023 22:42

Tender card #39351
Plachtové haly - AGRO ZULA s.r.o.

Information

ID of tender
39351
Name of content of tender
Plachtové haly - AGRO ZULA s.r.o.
Tender ref. no.
39351
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na predmet zákazky: Plachtová hala - 6 ks pre projekt v rámci výzvy č. 65/PRV/2022.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v prílohe č. 1 Výzvy: Cenová ponuka – technická špecifikácia.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
AGRO ZULA s.r.o.
Address
Hlavná 187/14
Hrabušice
053 15, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Nikola Bérešová
ber.espertosro@gmail.com
+421 918965414

Documents