Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 01:36

Tender card #PT-26-2023
Dodanie a inštalácia komunikačného signalizačného systému "pacient-sestra"

Information

ID of tender
39359
Name of content of tender
Dodanie a inštalácia komunikačného signalizačného systému "pacient-sestra"
Tender ref. no.
PT-26-2023
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
32570000-9 - Communications equipment
Further CPV
45316200-7 - Installation of signalling equipment
50334400-9 - Communications system maintenance services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom prípravnej trhovej konzultácie je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia komunikačného signalizačného systému pacient-sestra v rámci pracovísk Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice nachádzajúcich sa na Rastislavovej 43, Košice a Tr. SNP 1, Košice. Na predloženie ponuky v rámci prípravnej trhovej konzultácie je nutná obhliadka miest dodania predmetu zákazky.
Bližšie informácie o predmete zákazky a informácie o obhliadke miest dodania sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" " v systéme JOSEPHINE., pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Schedule

Len komunikácia
01.04.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Documents