Status: Completed

Server time: 29.05.2023 01:58

Tender card #39363
Drapákové vidly

Information

ID of tender
39363
Name of content of tender
Drapákové vidly
Tender ref. no.
39363
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na predmet zákazky: Drapákové vidly - 1 ks pre projekt v rámci výzvy č. 65/PRV/2022.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v prílohe č. 1 Výzvy: Cenová ponuka – technická špecifikácia.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
AGROFARMA JM, s.r.o.
Address
Rejdová 4
Rejdová
049 26, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Nikola Bérešová
ber.espertosro@gmail.com
+421 918965414

Documents