Status: Completed

Server time: 29.05.2023 01:01

Tender card #39369
Dojací robot pre hovädzí dobytok

Information

ID of tender
39369
Name of content of tender
Dojací robot pre hovädzí dobytok
Tender ref. no.
39369
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na predmet zákazky: Dojací robot pre hovädzí dobytok - 1 ks pre projekt v rámci výzvy č. 65/PRV/2022.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v prílohe č. 1 Výzvy: Cenová ponuka – technická špecifikácia.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Rastislav Stašenko
Address
Šarišské Jastrabie 279
Šarišské Jastrabie
06548, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Nikola Bérešová
ber.espertosro@gmail.com
+421 918965414

Documents