Status: Completed

Server time: 06.06.2020 09:47

Tender card #5190/2019
Bývalá ZŠ Gagarinova - výmena okien

Information

ID of tender
3937
Name of content of tender
Bývalá ZŠ Gagarinova - výmena okien
Tender ref. no.
5190/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
21 814,13 EUR
Main CPV
45214210-5 - Primary school construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výmena pôvodných drevených okien na častiach budovy bývalej ZŠ Gagarinova za plastové okná s izolačným trojsklom a s tým súvisiace stavebné práce.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 11:00:00
Planned opening of bids
19.06.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents