Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 00:35

Tender card #39390
Modernizácia dojárne Okoč – stavebné práce /vrátane Mobilnej dojárne počas realizácie stavby/

Information

ID of tender
39390
Name of content of tender
Modernizácia dojárne Okoč – stavebné práce /vrátane Mobilnej dojárne počas realizácie stavby/
Tender ref. no.
39390
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
938 856,78 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci modernizácia dojárne Okoč súčasťou, ktorých je potreba vybudovania dočasnej dojárne.
Obstarávateľ vymedzil predmet dodávky a zadefinoval požadované technické parametre.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 2 - Položkový rozpočet / Výkaz výmer a 4 - Projektová dokumentácia Zmluvy o dielo (Návrh Zmluvy je Prílohou č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2023 08:00:00
Planned opening of bids
04.04.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
Address
Hlavná ul. 716
Okoč
930 28, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Marko Stanko
marko.stanko@eufc.sk
+420 0917365692

Documents