Status: Completed

Server time: 23.04.2024 18:58

Tender card #SITB-OO3-2023/000814-001
„Štruktúrovaná kabeláž“ do dvoch špeciálnych výsluhových miestností.“

Messages