Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 09:09

Tender card #SITB-OO3-2023/000814-001
„Štruktúrovaná kabeláž“ do dvoch špeciálnych výsluhových miestností.“

Messages