Status: Completed

Server time: 31.05.2023 21:35

DPS tender card #02/2023/OZ Šariš
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Šariš - časť „A“ - výzva č. 01/2023

Information

ID of tender
39459
Name of content of tender
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Šariš - časť „A“ - výzva č. 01/2023
DPS category
časť „A“ - Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu
Tender ref. no.
02/2023/OZ Šariš
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
44300000-3 - Cable, wire and related products
Further CPV
44313000-7 - Metal netting
44313200-9 - Wire cloth
44312000-0 - Fencing wire
44333000-3 - Wire
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu s nasledovnou špecifikáciou:

Štvorhranné pletivo plastované, pr. drôtu 2,5 mm, oko 50 mm, výška 180 cm, balenie 25 bm bm 75
Štvorhranné pletivo pozinkované, pr. drôtu 2,0 mm, oko 50 mm - cena výška 150 cm, balenie 25 bm bm 150
Stĺpik pozinkovaný pr. 38 mm/1,25 mm, výška 200 cm ks 15
Bočná vzpera na stĺpik, pozinkovaná, pr. 38 mm/1,25 mm, výška 200 cm ks 2
Napinák pozinkovaný ks 3
Drôt pozinkovaný, pr. 3,1 mm bm 120
Opasok stĺpika pozinkovaný 38mm ks 3

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odovzdanie relevantných certifikátov či potvrdení (ak je to relevantné).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Šariš, Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 14:00:00
Planned opening of bids
31.03.2023 14:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Šariš
Address
Obrancov mieru 6
Prešov
08001, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Documents