Status: Completed

Server time: 31.05.2023 22:22

DPS tender card #03/2023/OZ Šariš
Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Šariš - časť „B“ - výzva č. 02/2023

Information

ID of tender
39460
Name of content of tender
Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Šariš - časť „B“ - výzva č. 02/2023
DPS category
časť „B“ - Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu
Tender ref. no.
03/2023/OZ Šariš
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
44300000-3 - Cable, wire and related products
Further CPV
44192200-4 - Nails
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup klincov a ostatného pomocného materiálu s nasledovnou špecifikáciou:

Klince stavebné FE 63x2,50 kg 20
Klince stavebné FE 70x2,80 kg 20
Klince stavebné FE 80x3,10 kg 20
Klince stavebné FE 90x3,50 kg 20
Klince stavebné FE 100x3,80 kg 30
Klince stavebné FE 120x4,00 kg 20
Klince stavebné FE 160x6,30 kg 20
Klince stavebné FE 180x6,30 kg 10
Klince stavebné FE 200x6,30 kg 20
Klince stavebné FE 220x7,10 kg 20
Klince lepenkové ZN 32x2,5 mm kg 5

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odovzdanie relevantných certifikátov či potvrdení (ak je to relevantné).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Šariš, Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Šariš
Address
Obrancov mieru 6
Prešov
08001, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Documents