Status: Completed

Server time: 27.02.2024 23:19

Tender card #1/2023/DK
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva

Information

ID of tender
39462
Name of content of tender
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
Tender ref. no.
1/2023/DK
Public tender journal ref. no.
12473 - MST
EU journal ref. no.
2023/S 060-174258
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
400 000,00 EUR
Main CPV
33141625-7 - Diagnostic kits
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazku na samostatné časti. Verejný obstarávateľ zohľadnil vzhľadom na povahu zákazky všetky vecné, technické, časové faktory a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, pričom uplatnil princíp hospodárnosti a efektívnosti, ako aj princíp nediskriminácie.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Imunochemické testy pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2023 09:00:00
Planned opening of bids
20.04.2023 09:30:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krnáčová
daniela.krnacova@vszp.sk
+421 220824735

Documents