Status: Completed

Server time: 26.09.2023 21:54

Tender card #39468
Voz na prepravu živých zvierat

Information

ID of tender
39468
Name of content of tender
Voz na prepravu živých zvierat
Tender ref. no.
39468
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: Voz na prepravu živých zvierat - 1 ks pre projekt v rámci výzvy č. 65/PRV/2022.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v prílohe č. 1 Výzvy: Cenová ponuka – technická špecifikácia.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.03.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
AGRO MERNÍK, s.r.o.
Address
Merník 179
Merník
094 23, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Nikola Bérešová
ber.espertosro@gmail.com
+421 918965414

Documents