Status: Ongoing

Server time: 05.07.2020 12:08

Tender card #008
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Svinná III.

Information

ID of tender
3947
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Svinná III.
Tender ref. no.
008
Public tender journal ref. no.
14255-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
483 319,14 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Svinná tak ako to navrhuje projektová dokumentácia. Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy budovy obecného úradu Svinná. Budova sa nachádza na parcele č. 516/9 k.ú. Svinná kraj Trenčiansky. Budova sa nachádza v intraviláne obce Svinná. V budove sa okrem priestorov pre kultúru nachádza Obecný úrad obce Svinná, a predajné priestory Potravín. Obecný úrad sa nachádza v juhozápadnom rohu objektu. Hlavný vstup do objektu je z južnej strany. Predajňa sa nachádza v juhozápadnej časti budovy. V budove sa nachádzajú dve sály. Premietacia sála sa nachádza v 1. podzemnom podlaží a prebieha do 1. nadzemného podlažia. Sála pre iné kultúrne podujatia sa nachádza na 2.nadzemnom podlaží a prebieha do 3. nadzemného podlažia. Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.07.2019 12:00:00
Planned opening of bids
09.07.2019 13:30:00

Centralised procurement

Subject's name
Obec Svinná
Address
Svinná 141
Svinná
913 24, Slovak republic
Process supervisor
SIlvia Štarková
starkova@aegroup.sk
+421 905111585
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=obec+svinn%C3%A1&ico=&obec=&sort=ico&page=1&limit=20&sort-dir=ASC

Documents