Status: Completed

Server time: 22.02.2024 04:32

Tender card #VZMR/ZSREP/III/1/2023
ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA PODLAH V BUDOVĚ ŠKOLY ČERMÁKOVA 4

Information

ID of tender
39471
Name of content of tender
ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA PODLAH V BUDOVĚ ŠKOLY ČERMÁKOVA 4
Tender ref. no.
VZMR/ZSREP/III/1/2023
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
471 693,51 Kč
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA PODLAH V BUDOVĚ ŠKOLY ČERMÁKOVA 4

Brief description of tender or procurement

Jedná se o demontáž stávající podlah včetně podkladních vrstev a nové vinylové podlahy včetně nových podkladních vrstev.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Termín realizace od 17.7.2023 do 31.7.2023.

Prohlídku na místě samém je možné domluvit s p. Motlem - tel: 731127780

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
28.03.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Address
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Czech Republic
Process supervisor
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.