Status: Completed

Server time: 25.02.2024 10:34

Tender card #VO 39480
Investícia do zlepšenia životných podmienok v chove dojníc v PD Poľana Jarabina

Message detail #378137

Delivery date and time
27.03.2023 13:50:35
From
POĽANA -podielnícke družstvo Jarabina
To
All
Type
Other
Subject
Objasnenie ponuky

Vážený uchádzač AST-Ing. Sergej Špak, s.r.o žiadame Vás o objasnenie Vašej cenovej ponuky pre kravín K 3x30 a K 4x30 v časti Ležiskový box. V tejto časti nie je uvedený požadovaný rozmer pre

Zadnú čelovú rúru : rúra priemer              ,    rúra hrúbky steny            ,           Stĺpiky: stĺpik priemer                ,                stĺpik hrúbka steny               .

Prosíme Vás o objasnenie uvedenej skutočnosti najneskôr do stredy 29.03.2023 do 9:30 hod.

S pozdravom Karol Chvála