Status: Completed

Server time: 03.12.2023 21:27

Tender card #VO 39480
Investícia do zlepšenia životných podmienok v chove dojníc v PD Poľana Jarabina

Information

ID of tender
39480
Name of content of tender
Investícia do zlepšenia životných podmienok v chove dojníc v PD Poľana Jarabina
Tender ref. no.
VO 39480
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Main CPV
77500000-5 - Animal husbandry services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Technologické vybavenie maštalí, ktorého predmetom bude vybudovanie: zábran ležiskových boxov, hradenia, žľabových kŕmnych zábran, napájačiek, škrabadiel a systému vyhŕňania maštaľného hnoja pomocou šípových lopát. Uvedeným opatrením sa významne zvýši welfare chovu cca 210 ks dojníc, významne sa zníži emisia skleníkových plynov. Realizáciou rekonštrukcie vnútorného vybavenie dôjde aj k rastu produkcie výroby kravského surového mlieka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2023 10:00:00
Planned opening of bids
27.03.2023 11:00:00

Promoter

Subject's name
POĽANA -podielnícke družstvo Jarabina
Address
Jarabina 430
Jarabina
065 31, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Karol Chvála
chvala@loben.sk
+421 910212003

Documents