Status: Ongoing

Server time: 03.12.2023 21:31

Tender card #39485
Inovácia technologického a prístrojového vybavenia na výrobu a distribúciu pekárenských výrobkov - Izotermický dodávkový automobil

Information

ID of tender
39485
Name of content of tender
Inovácia technologického a prístrojového vybavenia na výrobu a distribúciu pekárenských výrobkov - Izotermický dodávkový automobil
Tender ref. no.
39485
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu trhu je cenová ponuka na obstaranie zariadenia/logický celok: “Izotermický dodávkový automobil“ bližšia informácia k parametrom daného zariadenia tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
AGRAX spol. s r.o.
Address
Košútska 1364
Sládkovičovo
92521, Slovak republic
Process supervisor
Zoltán Klaszta
agrax@agrax.sk
+421 903664566

Documents