Status: Completed

Server time: 29.02.2020 10:51

Tender card #5253/2019
Dom kultúry Malé Bedzany-oprava spevnených plôch v okolí DK

Information

ID of tender
3956
Name of content of tender
Dom kultúry Malé Bedzany-oprava spevnených plôch v okolí DK
Tender ref. no.
5253/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 781,84 EUR
Main CPV
45233161-5 - Footpath construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Dom kultúry Malé Bedzany-oprava spevnených plôch v okolí DK:
- Zemné práce,
- Zdravotechnika-kanalizácia,
- Búracie práce,
- Pozemné komunikácie,
- Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti,
- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie, kladenie zámkovej dlažby

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.06.2019 11:00:00
Planned opening of bids
17.06.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents