Status: Cancelled

Server time: 30.11.2023 23:06

DPS tender card #03/NLZ/2021 - DNS - 03
Nákup koncových používateľských zariadení - výzva č. 03 (opakovaná)

Information

ID of tender
39567
Name of content of tender
Nákup koncových používateľských zariadení - výzva č. 03 (opakovaná)
Tender ref. no.
03/NLZ/2021 - DNS - 03
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
478 969,00 EUR
Main CPV
30231000-7 - Computer screens and consoles
Further CPV
30213000-5 - Personal computers
30213100-6 - Portable computers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka koncových používateľských zariadení - notebookov, monitorov a port-replikátorov. Technická špecifikácia týchto zariadení je uvedená v prílohe č. 7 súťažných podkladov zriadeného DNS s názvom: „Nákup koncových používateľských zariadení na roky 2021 - 2024“.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa pri nedodaní originál spotrebného materiálu v zmysle špecifikácie predmetu zákazky, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty zákazky, a to z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru.

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2023 10:00:00
Planned opening of bids
12.04.2023 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents