Status: Completed

Server time: 30.11.2023 21:02

Tender card #39576
Dodávka technológií pre výkrm ošípaných (farma Dóra)

Information

ID of tender
39576
Name of content of tender
Dodávka technológií pre výkrm ošípaných (farma Dóra)
Tender ref. no.
39576
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu trhu je získanie cenových ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na predmet – Dodávka technológií pre výkrm ošípaných (farma Dóra)
Pre Hala A, Hala B, Hala C, Hala D, Hala E s príslušenstvom v rátane dopravy a montáže s umiestnením na farmu Dóra v súlade s prílohou č. 1 Technická špecifikácia/cenová ponuka výkrm ošípaných.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
AGRORIS s.r.o.
Address
Potravinárska 3694
Rimavská Sobota
97901, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ildiko Hroncová
hroncova@agroris.sk
+421 0903504261

Documents