Status: Completed

Server time: 29.11.2023 03:29

Tender card #2/2023
Zhrňovač

Information

ID of tender
39625
Name of content of tender
Zhrňovač
Tender ref. no.
2/2023
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 753,33 EUR
Main CPV
16000000-5 - Agricultural machinery
Tender split into parts
No
NUTS
SK0328 - Okres Revúca
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks strojového zariadenia pre účely zabezpečenia poľnohospodárskych činností s technickými požiadavky uvedenými v Prílohe č. 1 predmetnej výzvy na predkladanie cenových ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 23:59:59
Planned opening of bids
03.04.2023 08:30:00

Promoter

Subject's name
Ján Kováčik
Address
Lubeník 143
Lubeník
04918, Slovak republic
Process supervisor
Ján Kováčik
jakov143@azet.sk
+421 903620118

Documents