Status: Ongoing

Server time: 09.06.2023 16:27

Tender card #39642
Oplotenie pastvín pre dobytok v rámci projektu: "Investície do vybavenia Farmy BB s.r.o."

Information

ID of tender
39642
Name of content of tender
Oplotenie pastvín pre dobytok v rámci projektu: "Investície do vybavenia Farmy BB s.r.o."
Tender ref. no.
39642
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods, Construction
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie, úprava terénu a montáž oplotenia pre dobytok pre obstarávateľa Farma BB s.r.o. v rámci projektu: „Investície do strojového vybavenia Farmy BB s.r.o.“ v zmysle podrobného vymedzenia predmetu obstarávania, vrátane požadovaných parametrov, ktoré tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Obstarávateľ požaduje nasledujúce minimálne požiadavky prevedenia oplotenia na pozemku:
Obvod pozemku 1200 m, stredové rozdelenie pozemku 480 m. Celý pozemok bude rozdelený do 4 pastvísk agátovými kolmi do ktorých budú inštalované plastové izolátory (v každom kole bude inštalovaných 2 kusy izolátorov za účelom umiestnenia elektrického lanka. Rozmiestnenie agátových kolov bude vo vzdialenosti každé 3m od seba. Stredové rozdelenie pozemku : 480 m.

Opis predmetu zákazky je podrobne vymedzený v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Farma BB s. r. o.
Address
Kamenná Poruba 192
Kamenná Poruba
09303, Slovak republic
Process supervisor
Branislav Bindas
binndy4@gmail.com
+421 911778805

Documents