Status: Ongoing

Server time: 28.11.2023 14:35

Tender card #ZG.270.5.2023
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2023 - V TURA

Information

ID of tender
39649
Name of content of tender
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2023 - V TURA
Tender ref. no.
ZG.270.5.2023
EU journal ref. no.
2023/S 061-182022
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Services
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Opis potrzeb i wymagań, załączniki i inne dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty postepowania ZG.270.5.2023

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia te będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę. Przewiduje sie skorzystanie z prawa opcji. Wymagane jest wniesienie wadium.

Schedule

Termin składania ofert
07.04.2023 10:00:00
Planned opening of bids
07.04.2023 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
Address
Katowicka 141
Piasek
43-211, Republic of Poland
Process supervisor
Jadwiga Długajczyk
jadwiga.dlugajczyk@katowice.lasy.gov.pl
+48 606431275
Link to online profile of contracting authority
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kobior

Documents

Pakiet 9 – usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu oraz obserwacja na wieży ppoż w leśnictwie Wyry

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 16 – usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwie Pawłowice

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract