Status: Completed

Server time: 24.09.2023 01:29

Tender card #39726
Robot na dojenie kráv

Information

ID of tender
39726
Name of content of tender
Robot na dojenie kráv
Tender ref. no.
39726
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks robota na dojenie kráv spolu s dodávkou, inštálaciou, uývedením do prevádzky a zaškolením obsluhy.
Parametre, technické požiadavky a rozsah zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 23:59:00

Public Promoter

Subject's name
KEĽO A SYNOVIA s.r.o.
Address
Hlavná 137
Veľké Teriakovce
98051, Slovak republic
Process supervisor
MVDr. Patrik Keľo
info@keloasynovia.sk
+421 911564653

Documents