Status: Completed

Server time: 01.10.2023 11:26

Tender card #ZP.271.5.2023
Kultura hybrydowa 3.0 – Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu

Messages