Status: Completed

Server time: 03.10.2023 03:31

Tender card #39743
Ventilácia do maštalí pre HD

Information

ID of tender
39743
Name of content of tender
Ventilácia do maštalí pre HD
Tender ref. no.
39743
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie ventilácie do maštalí pre HD.
Parametre, technické požiadavky a rozsah zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Agro Insemas, s.r.o.
Address
Trebeľovce 153
Trebeľovce
98531, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Murínová
agro.insemas@gmail.com
+421 904110387

Documents