Status: Completed

Server time: 11.07.2020 15:32

Tender card #MUHO 7040/2019 OP
KINO SVĚT - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO PROMÍTÁNÍ

Information

ID of tender
3982
Name of content of tender
KINO SVĚT - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO PROMÍTÁNÍ
Tender ref. no.
MUHO 7040/2019 OP
Public tender journal ref. no.
Z2019-019524
EU journal ref. no.
2019/S 111-271434
Type of tender
Nadlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 000 000,00 Kč
Main CPV
32000000-3 - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
Further CPV
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32320000-2 - Television and audio-visual equipment
32321000-9 - Television projection equipment
32321200-1 - Audio-visual equipment
32342000-2 - Loudspeakers
31000000-6 - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31221000-1 - Electrical relays
45310000-3 - Electrical installation work
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
51310000-8 - Installation services of radio, television, sound and video equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem plnění veřejné zakázky bude kompletní dodávka a montáž technického vybavení pro promítání a jiná veřejná vystoupení (dále jen „technické vybavení“) v prostorech Domu kultury Hodonín, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín (dále jen „DK), následná demontáž z DK a montáž v prostorech velkého sálu a malého sálu Kina Svět, Velkomoravská 1535/9, 695 01 Hodonín.

Brief description of tender or procurement

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací technologie promítání zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č. 655.
- Výkazem výměr (Soupisem dodávek a služeb), resp. návrhem kupní smlouvy, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- Dotačním programem Státního fondu kinematografie, dotační okruh: 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie – Výzvou č. 2018-4-1-11 + Rozhodnutím o podpoře kinematografie č. j. SFKMG/8752/2018-KK ze dne 7. 9. 2018

Při realizaci předmětu veřejné zakázky bude na v místě plnění veřejné zakázky realizována zakázka, jejímž předmětem bude zhotovení stavby a související práce, která bude předcházet a navazovat na práce dodavatele prováděné dle této veřejné zakázky.

Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost potřebnou nejen realizaci předmětu veřejné zakázky, ale rovněž potřebnou pro realizaci zakázky na zhotovení stavby, realizovanou zhotovitelem stavby, který vzejde ze zadávacího řízení na zhotovení stavby.

Zhotovení stavby tedy není součástí předmětu plnění dle této veřejné zakázky. Zadavatel bude zhotovení stavby řešit samostatným zadávacím řízením.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
25.07.2019 12:00:00
Bid validity period
23.11.2019

Public Promoter

Subject's name
Město Hodonín
Address
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316338
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Documents