Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 08:53

Tender card #2107/2023/520
Značkovacie spreje pre lesníctvo

Information

ID of tender
40683
Name of content of tender
Značkovacie spreje pre lesníctvo
Tender ref. no.
2107/2023/520
Public tender journal ref. no.
17883-MST
EU journal ref. no.
2023/S 093-288387
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
951 022,80 EUR
Main CPV
24200000-6 - Dyes and pigments
Further CPV
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie značkovacích sprejov pre lesníctvo určených pre potreby organizačných zložiek LESY SR, š. p. Banská Bystrica. Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania.

Zákazka je delená na ČASTI:
ČASŤ č. 1 – Značkovacie spreje
ČASŤ č. 2 - Dlhodobé značkovacie spreje

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2023 10:00:00
Planned opening of bids
12.06.2023 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 905444352

Documents

ČASŤ č. 1 - Značkovacie spreje

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
874 036,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
24200000-6 - Dyes and pigments
Further CPV
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
Outcome of tender
Framework Agreement

ČASŤ č. 2 – Dlhodobé značkovacie spreje

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
76 986,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
24200000-6 - Dyes and pigments
Further CPV
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
Outcome of tender
Framework Agreement