Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 12:27

Tender card #FNTN-2023-04-NZ-Monitory VF+CMS-Kardio JIS
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS

Information

ID of tender
41266
Name of content of tender
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS
Tender ref. no.
FNTN-2023-04-NZ-Monitory VF+CMS-Kardio JIS
Public tender journal ref. no.
17938 - MST
EU journal ref. no.
2023/S 094-291557
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
84 180,00 EUR
Main CPV
33195100-4 - Monitors
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného systému. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti systému.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS FN Trenčín vrátane súvisiacich služieb.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.
Ďalšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 5 Kúpna zmluva súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.06.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents