Status: Completed

Server time: 28.09.2023 16:30

DPS tender card #47/2023
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť B - výzva č. 47/2023

Information

ID of tender
41327
Name of content of tender
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť B - výzva č. 47/2023
DPS category
Časť „B“ - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto, v súčinnosti s kompaktným mobilným trakčným navijakom
Tender ref. no.
47/2023
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
208 372,94 EUR
Main CPV
77210000-5 - Logging services
Further CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
77230000-1 - Services incidental to forestry
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) časť „B“ - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažko prístupných terénoch harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto, v súčinnosti s kompaktným mobilným trakčným navijakom
Ťažba harvestermi v lanovkových, strmých a ťažko prístupných terénoch, vrátane výroby sortimentov a ich sústreďovania na VM / OM forvardermi, kde ťažba i sústreďovanie sa vykonáva za podpory či v súčinnosti s kompaktným mobilným trakčným navijakom. Technologický postup ako pri klasickom harvestorovom uzle je doplnený o kompaktný mobilný trakčný navijak. Tento umožňuje vykonávať činnosť - podporuje bezpečný výkon ťažby, vývozu hmoty a pohybu aj v strmých svahoch, ťažko prístupných terénoch a aj v zimnom období. Lano navijaka o dĺžke okolo 500 m, s využitím rýchlosti cca. 4 km/h umožňuje činnosť strojov, zvyšuje bezpečnosť, šetrí podložie. Harvester spiľuje, odvetvuje, kráti kmene a ukladá sortimenty v lokalite P na hromádky. Forvarder vyrobené sortimenty vyvezie na určené OM.
Spravidla sa kompletná činnosť vykonáva za podpory či zabezpečovania prostredníctvom mobilného trakčného navijaka. Forvarder na OM pri ukladaní dreva sortimenty zatriedi aj so zarovnaním čiel.
Skládky - geľby sa zakladajú v závislosti od drevinového a kvalitatívneho zloženia dreva, objemovosti a pod. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. Triedenie na viac ako osem samostatných skládok (hromád) sa spravidla nevykonáva. Sortimentáciu stanoví písomne príslušný odštepný závod verejného obstarávateľa a zabezpečuje jej kontrolu.

i. Ťažbová činnosť harvesterovým uzlom v súčinnosti s mobilným trakčným navijakom
- Podmienky: členitosť terénu: trieda 4, vyvýšeniny od 41 do 60 cm, prehĺbeniny od 61 do 90 cm, vzdialenosť medzi prekážkami od 2,6 do 5 m, husté prekážky so zníženou rýchlosťou.
- stredný objem kmeňa: nad 0,40 m3
- rozmery stromov: min. do = 0 45 cm, max. do = 0 65 cm
- približovacia vzdialenosť od pňa na odvozné miesto pri vývoze sortimentov a ťažbových zvyškov do 3 km
- sklon približovania pozdĺžny do svahu: aj nad 35%
- triedenie sortimentov na min. 2 hromady a viac v súlade so zadanými podmienkami sortimentácie
- zarovnanie čiel hromád sortimentov
- vývoz ťažbových zvyškov z porastu, vývoz energetického dreva

Verejný obstarávateľ informuje, že bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Šariš, LS Malcov.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.05.2023 09:00:00
Planned opening of bids
23.05.2023 09:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Documents