Status: Cancelled

Server time: 29.11.2023 10:48

Tender card #PP-2023-005
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 31

Messages