Status: Cancelled

Server time: 25.02.2024 08:35

Tender card #PP-2023-005
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 31

Messages