Status: Completed

Server time: 21.09.2023 18:56

Tender card #41342
Rekonštrukcia dopravných ciest obilného sila

Information

ID of tender
41342
Name of content of tender
Rekonštrukcia dopravných ciest obilného sila
Tender ref. no.
41342
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie dodávky a montáže dopravných ciest obilného sila.
Parametre, technické požiadavky a rozsah zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 23:00:00

Public Promoter

Subject's name
BOSKOP poľnonákup Trenčín, a.s
Address
Hlavná 1
Trenčín
91105, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubomír Gajdoš
gajdos@boskop.sk
+421 905940020

Documents