Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 19:01

Tender card #S/06990/OVO/2023
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Information

ID of tender
41347
Name of content of tender
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Tender ref. no.
S/06990/OVO/2023
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 99/2023 pod. zn. 18236 - MST zo dňa 22.05.2023
EU journal ref. no.
2023/S 096-300191 zo dňa 19.05.2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Estimated value
5 279 928,34 EUR
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
33184300-6 - Artificial parts of the heart
33140000-3 - Medical consumables
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2023 09:00:00
Planned opening of bids
19.06.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents

Časť č. 1 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na balónom expandovateľnú chróm - kobaltovú bioprotézu s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 465 941,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
33184300-6 - Artificial parts of the heart
33140000-3 - Medical consumables
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 1 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 295 829,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
33184300-6 - Artificial parts of the heart
33140000-3 - Medical consumables
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
579 735,88 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
33184300-6 - Artificial parts of the heart
33140000-3 - Medical consumables
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 4 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 3 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 350 081,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
33184300-6 - Artificial parts of the heart
33140000-3 - Medical consumables
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 5 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
588 339,96 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
33184300-6 - Artificial parts of the heart
33140000-3 - Medical consumables
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement