Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:19

Tender card #11517/2023
Kyjov - dětské dopravní hřiště - rozšíření pergoly, dlážděná plocha

Information

ID of tender
41350
Name of content of tender
Kyjov - dětské dopravní hřiště - rozšíření pergoly, dlážděná plocha
Tender ref. no.
11517/2023
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45223810-7 - Prefabricated constructions
Further CPV
45223700-3 - Service area construction work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45432112-2 - Laying of paving
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
44133000-1 - Ductile-iron end caps
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem zakázky je dobudování krytého přístřešku a dlážděné plochy na dětském dopravním hřišti v Kyjově.

Brief description of tender or procurement

Předmětem zakázky je dobudování krytého přístřešku (rozšíření pergoly) a dlážděné plochy (plocha pro pergolu a chodník) na dětském dopravním hřišti v Kyjově. Součástí zakázky bude také zbudování nové kanalizační přípojky včetně napojení na stávající kanalizační řád a ukončení kanalizační šachtou s litinovým poklopem.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
06.06.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Kyjov
Address
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Czech Republic
Process supervisor
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.