Status: Completed

Server time: 21.09.2023 17:41

Tender card #PT k PHZ-2023/31
Maliarsky materiál

Information

ID of tender
41367
Name of content of tender
Maliarsky materiál
Tender ref. no.
PT k PHZ-2023/31
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
Further CPV
24200000-6 - Dyes and pigments
44832200-3 - Thinners
44831100-5 - Mastics
39224210-3 - Painters' brushes
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu trhu je získanie ponúk od hospodárskych subjektom za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: Maliarsky materiál. Množstvá uvedené v Prílohe - kalkulácia ceny - Maliarsky materiál sú predpokladané množstvá na obdobie 12 mesiacov. Bližšie informácie o prieskume trhu sú uvedené v dokumente Prieskum trhu a kalkulácia

Prijaté ponuky slúžia k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ), ako podklad k príprave verejného obstarávania. O vyhlásení budúceho verejného obstarávania na predmet zákazky bude verejný obstarávateľ informovať všetkých uchádzačov, ktorí predložia ponuky v rámci tohto prieskumu trhu, ktorý je realizovaný za účelom stanovenia PHZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PT pre PHZ predkladajte ponuky prostredníctvom okna „PONUKY a žiadosti“ v systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT pre PHZ, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PT pre PHZ, aby v danej PT pre PHZ zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

V predloženej ponuke je potrebné uviesť platnosť ponuky min. 2 mesiace odo dňa predloženia.

Schedule

Lehota na predkladanie
26.05.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295

Documents