Status: Completed

Server time: 21.09.2023 16:29

DPS tender card #DNS Pletivá 01/2023
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre organizačnú zložku OZ Považie - časť „A“ - výzva č. 01/2023

Information

ID of tender
41409
Name of content of tender
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre organizačnú zložku OZ Považie - časť „A“ - výzva č. 01/2023
DPS category
časť „A“ - Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu
Tender ref. no.
DNS Pletivá 01/2023
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 382,00 EUR
Main CPV
44300000-3 - Cable, wire and related products
Further CPV
44313000-7 - Metal netting
44313200-9 - Wire cloth
44312000-0 - Fencing wire
44333000-3 - Wire
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Názov/MJ/množstvo

Drôt pozinkovaný, pr. 1,2 mm kg 50,00
Drôt pozinkovaný, pr. 1,4 mm, balenie 100 m balenie 12,00
Drôt pozinkovaný, pr. 2,2 mm, balenie 100 m balenie 7,00
Drôt pozinkovaný, pr. 3,1 mm kg 360,00
Uzlové lesnícke pletivo pozinkovaná, výška 200 cm, pevnosť od 450 do 550 MPa, pr. drôtu 2,0/2,8, 19 horizontálnych drôtov bm 2125,00
Uzlové lesnícke pletivo pozinkovaná, výška 200 cm, pevnosť od 450 do 550 MPa, pr. drôtu 2,0/2,8, 23 horizontálnych drôtov bm 100,00
Uzlové lesnícke pletivo pozinkovaná, výška 220 cm, pevnosť od 450 do 550 MPa, pr. drôtu 2,2/3,1, 20 horizontálnych drôtov bm 9650,00
Štvorhranné pletivo plastované, pr. drôtu 2,5 mm, oko 50 mm, výška 200 cm, balenie 25 bm m 50,00


Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odovzdanie relevantných certifikátov či potvrdení (ak je to relevantné). Miesto dodania je LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, ES Trenčianska Turná, Belá 1881/18, 913 21 Trenčianská Turná

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, ES Trenčianska Turná, Belá 1881/18, 913 21 Trenčianská Turná

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.05.2023 12:00:00
Planned opening of bids
25.05.2023 12:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 918646458

Documents