Status: Completed

Server time: 26.09.2023 00:58

Tender card #11710/2023
Rekonstrukce a přístavba pódia na letním kině v Kyjově

Information

ID of tender
41415
Name of content of tender
Rekonstrukce a přístavba pódia na letním kině v Kyjově
Tender ref. no.
11710/2023
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45110000-1 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího pódia na letním kině v Kyjově pro občanskou vybavenost.

Brief description of tender or procurement

Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího pódia na letním kině v Kyjově pro občanskou vybavenost. Stávající pódium dostane nový povrch a nově bude rozšířeno o 2 m směrem do hlediště, na šířku cca 33 m. Celková plocha rekonstruovaného povrchu bude 233,84 m2 a nově přistaveného 98,73 m2.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (příloha č. 1 této Výzvy), v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 3 této Výzvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
23.05.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Kyjov
Address
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.