Status: Completed

Server time: 26.09.2023 02:24

DPS tender card #07/OZ Gemer/2023
Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Gemer - časť „B“ - výzva č. 01/2023

Information

ID of tender
41416
Name of content of tender
Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Gemer - časť „B“ - výzva č. 01/2023
DPS category
časť „B“ - Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu
Tender ref. no.
07/OZ Gemer/2023
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
44300000-3 - Cable, wire and related products
Further CPV
44192200-4 - Nails
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup klincov a ostatného pomocného materiálu s nasledovnou špecifikáciou:

Klince stavebné FE 63x2,50 kg 40
Klince stavebné FE 70x2,80 kg 40
Klince stavebné FE 80x3,10 kg 180
Klince stavebné FE 90x3,50 kg 30
Klince stavebné FE 100x3,80 kg 70
Klince stavebné FE 120x4,00 kg 70
Klince stavebné FE 150x5,00 kg 75

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odovzdanie relevantných certifikátov či potvrdení (ak je to relevantné).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Gemer
Address
Námestie slobody 2
Revúca
05080, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Documents