Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 00:16

Tender card #3/2023/HK/prieskum trhu
Storage pre potreby ezdravia a podporných systémov (PHZ)

Information

ID of tender
41420
Name of content of tender
Storage pre potreby ezdravia a podporných systémov (PHZ)
Tender ref. no.
3/2023/HK/prieskum trhu
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
48800000-6 - Information systems and servers
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na dodanie hardvérových komponentov v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ na základe predložených indikatívnych ponúk stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
25.05.2023 12:00:00
Planned opening of bids
25.05.2023 12:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 910491764

Documents